A A A

Gez. Moderamen PKN

Datum
: ma 13-02-2012
Tijd
: 19:30 uur

De volgende ontspanningsavond is op zaterdag 12 november. Vanaf 19.30 uur staat de koffie
klaar en om 19.45 uur beginnen de klaverjassers. Om 20.00 uur schuiven dan de spelletjesmensen
aan om mee te doen aan het sjoelen, jeu de boelen of bingoën. Het is er altijd gezellig, en om ±
23.00 uur weer afgelopen. De inleg is € 4.00 en hierbij is inbegrepen 2x koffie met 1x iets erbij.
Er zijn leuke prijzen te winnen, maar we weten dat het jullie hierom niet gaat! Graag ontmoeten
onze trouwe bezoekers eens andere tegenstanders of medespelers. Komt u ook?
Namens de activiteitencommissie, Dik Stuitje, P.R.