A A A

Wie zijn wij ?

De Gastkerk te Zuidhorn wil een warme gemeenschap zijn, bezield door het Evangelie
met aandacht voor de tijd waarin we leven en tot eer van God.
Zij voelt zich betrokken bij het wel en wee van haar leden. De betrokkenheid van de leden uit
zich in de inzet van een groot aantal vrijwilligers.
Zij schept ruimte voor onderling gesprek, op zoek naar de betekenis van het Evangelie niet
alleen voor ons persoonlijk leven, maar ook voor onze wereld.
Daarvoor is het ook nodig zich te verdiepen in tekst en uitleg van de Bijbel.
Zij heeft een open oog voor maatschappelijke noden hier en elders.
Zij wil de samenwerking versterken met andere kerken in Zuidhorn, in het bijzonder
met de Hervormde Gemeente te Zuidhorn waarmee zij het lidmaatschap van
de Protestantse Kerk in Nederland deelt.
De kerkdiensten op zondag zijn voor jong en oud toegankelijk en begrijpelijk.
Op gezette tijden zijn er bijzondere diensten voor speciale groepen, maar ook gezamenlijke
diensten met de hervormden en de Raad van Kerken. Ook buiten de zondag is er gelegenheid
voor ontmoetingen om het geloof met elkaar te beleven.  


Bovenstaande tekst vormde het uitgangspunt van het beleidsplan 2010-2014. Inmiddels hebben de Hervormde gemeente (Dorpskerk) te Zuidhorn en de Gereformeerde kerk te Zuidhorn (Gastkerk) op 21 september 2014 een federatie gevormd. Zij heten nu "Protestantse gemeente in wording te Zuidhorn". Beide zijn lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
In gezamenlijkheid ontwikkelen de Gastkerk PKN en de Dorpskerk PKN te Zuidhorn hun visie op de toekomst.