A A A

Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal
Het avondmaal wordt 6 keer per jaar gevierd (waarvan 1 keer gezamenlijk als Raad van Kerken
en 1 keer samen met de Herv. Gemeente Zuidhorn).
Steeds alleen in de morgendiensten (aanvang 9.30 uur).
Brood, wijn en druivensap worden door de ouderlingen en diakenen rondgebracht in de kerk.
Deelname staat ook open voor niet-belijdende leden.