A A A

Doop

Hiervoor is er gelegenheid in principe op elke eerste zondag van de maand
in de morgendienst.

Bericht van geboorte en de aanvraag voor de doopbediening
zo spoedig mogelijk doorgeven aan de scriba:
H.Solle,  scriba@gastkerkpkn.nl