A A A

Gebedskring

Iedere maandagavond komen gemeenteleden samen om te bidden voor de zorgen in de gemeente en in de wereld, voor mensen dichtbij en veraf.
Het is waardevol om het reilen en zeilen van de gemeente biddend neer te leggen bij God; om voorbede te doen voor het kerkenwerk, de zieken, de jeugd, de gezinnen, de ouderen, etc.
Uiteraard mag de lofprijzing en de dankzegging niet ontbreken.
We bidden samen, omdat er grote beloften zijn verbonden aan eensgezind bidden.(Matt.18:19)
Iedereen is van harte welkom om mee te doen.
De gebedskring komt samen in de Gasthorn om 19.00 en duurt ongeveer drie kwartier.
Ook is het mogelijk om gebedsonderwerpen door te geven; mondeling bij leden van de gebedsgroep of per email:  eswigboldus@kpnplanet.nl