A A A

Kerkelijk bureau

Hier kunt u terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke en/of gezinsgegevens.
Belangrijke wijzigingen zijn o.a. verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.
Graag ontvangt het Kerkelijk Bureau de wijzigingen per e-mail, telefoon of brief.
In geval van overlijden, huwelijk en geboorte graag ook een kaart sturen aan het Kerkelijk Bureau.
J Vlijm Hoofdstraat 19 9801 BS Zuidhorn
e-mail: j.vlijm@hetnet.nl
Werkwijze mutaties
Het kerkelijk bureau verwerkt alleen die mutaties die:

  • door de betrokkene zelf of
  • door de landelijke ledenadministratie LRP. zijn doorgegeven.

Het komt dus voor dat iemand als lid wordt ingeschreven en als binnengekomen wordt vermeld in het Kerkvenster, zonder dat hij of zij gegevens heeft doorgegeven aan het kerkelijk bureau.
Deze gegevens zijn dan binnengekomen via de landelijke ledenadministratie LRP
De landelijke ledenadministratie LRP. ontvangt de mutaties via SILA of via de kerkelijke bureaus van de diverse Kerkelijke Gemeentes.
Werkwijze SILA
De SILA als stille kracht achter de kerkelijke ledenadministratie.
Iedereen weet het uit eigen ervaring: als je een adressenbestand niet heel precies bijhoudt, wordt het gauw een rommeltje.
Dat geldt ook voor de kerkledenadministratie.
Niet ieder kerklid denkt eraan veranderingen door te geven aan de administratie.
Daar kan de SILA helpen, want de SILA krijgt mutaties als verhuizingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten.
In de Gemeentelijke Basisadministratie staat achter de naam van iedere burger die is opgenomen in de SILA-administratie een digitaal kenmerk.
Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door dat kenmerk dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA.
De gemeente weet niet bij welk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wél dat mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA,
Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene hoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie dus doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.
Het verkeer tussen de burgerlijke gemeenten en de SILA verloopt geheel geautomatiseerd, evenals het verkeer tussen de SILA en de centrale bureaus van de deelnemende kerkgenootschappen.
LRP is de landelijke ledenregistratie van de P.K.N.