A A A

Raad van kerken

De Raad van Kerken is een overlegorgaan, waaraan vier kerken te Zuidhorn deelnemen,t.w.

 

  • de Hervormde Gemeente te Zuidhorn
  • de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten in het Westerkwartier.
  • de Rooms-Katholieke Parochie "St Joseph"
  • de Gereformeerde Kerk

p/a Zuiderweg 13, 9801 TD Zuidhorn 

voorzitter (tijdelijk) : Reinder van der Molen
Secretariaat : Paulien Costongs-de Kovel
Penningmeester : Reneé ter Veer, (Doopsgezinde gemeente) 

 

Voor nog meer en uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de eigen website

van de raad van kerken  www.raadvankerkenzuidhorn.nl