A A A

Zendingscommissie

Om gestalte te geven aan het uitdragen van Gods boodschap in deze wereld wordt het volgende gedaan:

• 1) Via het Kerkvenster de gemeente informeren over het werk van de zending,
       dit met name over ons project van Hillie Veneman; ze is door Kerk in Actie uitgezonden
       om als onderwijsdeskundige de kwaliteit
       van het onderwijs op het eiland NIAS (Indonesië) te verbeteren. Hillie werkt aan de theologische
       opleiding en het nascholingsinstituut van de Banua Niha Keriso Protestan,
       de Protestantse Kerk op Nias.

• 2) Ook via Kerk in Actie: ons gezamenlijk project met de Hervormde Gemeente;
       het project in Peru: "CESIP" - als bestrijding tegen kinderarbeid -

• 3) Verkoop/bestellen (in november)van de Zendingskalender

• 4) Het inzamelen van postzegels, prentbriefkaarten en telefoonkaarten die
       op beurzen aan verzamelaars worden verkocht.
       De opbrengsten hiervan komen ten goede aan zendingsprojecten.

• 5) Het maken van de 40-dagen kalender in de tijd voor Pasen door beide kerkelijke gemeenten
       en deze verkopen aan gemeenteleden.
       Ook de winst van de verkoop wordt besteed voor onze zendingsprojecten!

• 6) Het jaarlijks innen van een vrijwillige bijdrage voor de zending bij gemeenteleden.
       Dit zal de komende tijd meer onder uw aandacht worden gebracht.

Secr.: M. Kamphuis-Drijfhout
Josinalaan 8
Tel. 0594-502432

Rek.nr: Rabobank 3758.05.443